Početna > Novosti > 2022 > Razlike u gustoći praha u mliječnoj hrani Novalac

Razlike u gustoći praha u mliječnoj hrani Novalac

Kvalitet i sigurnost hrane su vrlo važni u prehrani dojenčadi. Mliječna hrana Novalac odlikuje se visokim nivoom sigurnosti tokom čitavog procesa pripreme. Kako bi se osigurala nesmetana proizvodnja čak i tokom pandemije i izazovnih ekonomskih uslova, za proizvodnju mliječne hrane mogu se koristiti različiti ulazni sastojci ili proizvodni pogoni, što može uticati na konačni izgled mliječne hrane uz zadržavanje jednake količine i kvaliteta mlijeka.

Gustoća praha utiče na volumen praha u limenci

Manje promjene u procesu proizvodnje mliječne hrane mogu uticati na gustoću praha. Veća gustoća znači da je volumen praha manji, ali se težina i količina praha ne mijenjaju. Limenka i dalje sadrži deklariranu količinu praha iako prah zauzima manji volumen u limenci.

Na gustoću mlijeka u prahu utiču brojni parametri kao što su način sušenja mlijeka, korišteni sastojci i način njihovog uključivanja u formulu, te proizvodni proces koji se može razlikovati s obzirom na proizvodni pogon.

Gustoća praha i prilagođena veličina mjerice za optimalan obrok

Zbog razlika u gustoći praha mliječne hrane proizvođač svakoj limenci dodaje odgovarajuću mjericu. Deklarirana količina mlijeka u prahu za pripremu mlijeka za bebu osigurava se adekvatnom mjericom odgovarajućeg volumena. Zbog toga je važno da prilikom pripreme mlijeka koristite mjericu koju ste dobili uz pojedinu limenku. Veličina mjerice prilagođava se gustoći praha, pa je i pripremljeno mlijeko adekvatno.

Razlika u gustoći praha roditeljima može ostaviti utisak da u nekim limenkama ima manje praha, jer je prah gušći i zbijeniji nego u drugim limenkama. Te razlike ne utiču na težinu proizvoda ni na nutritivnu vrijednost mliječne hrane. Sva mliječna hrana Novalac sadrži količinu praha navedenu na deklaraciji (400 g), a prilagođene isporučene mjerice osiguravaju odgovarajuću količinu praha u skladu s uputstvom za pripremu obroka. Ako je obrok pripremljen prema uputstvu za pripremu, beba će dobiti sve što joj je potrebno za zdrav rast i razvoj.

Novalac se odlikuje strogo kontroliranim proizvodnim procesima, pri čemu se proizvođač pridržava principa koji su čak i viši od utvrđenih propisa:

  • strog izbor samo najboljih mljekara,
  • kontrola prehrane krava koje daju mlijeko,
  • hranjeno bez brašna životinjskog porijekla,
  • isključiva upotreba svježeg mlijeka,
  • sprečavanje prisustva zagađivača (dioksini, pesticidi, nitrati...),
  • mliječna hrana Novalac usklađena je s evropskim i međunarodnim propisima za hranu za posebne prehrambene i zdravstvene namjene i mliječnu hranu za dojenčad.

Prije nego što limenka mliječne hrane Novalac izađe iz proizvodnje provede se više od 700 kontrolnih testova. Fizikalna, hemijska i mikrobiološka kontrola sirovina, mlijeka, vode, opreme, postupka prerade i gotovih proizvoda je stroga i neprestana u svim proizvodnim pogonima. Sve to osigurava savršeni kvalitet i sigurnost tokom čitavog procesa pripreme.