Početna mliječna hrana za dojenčad

Novalac 1

Novalac 1

početna mliječna hrana za dojenčad

0–6 mjeseci

Posebno prilagođena mliječna hrana za dojenčad

Novalac AC

Novalac AC

posebno prilagođena mliječna hrana za dojenčad s kolikama

0–6 mjeseci

Novalac AR

Novalac AR

početna mliječna hrana za dojenčad s vraćanjem hrane

0–6 mjeseci

Novalac IT

Novalac IT

početna mliječna hrana za dojenčad sa zatvorom

0–6 mjeseci

Novalac Allernova AR

Novalac Allernova AR

preosjetljivost dojenčadi i male djece na bjelančevine kravljeg mlijeka i regurgitacija

0–36 mjeseci

Prelazna mliječna hrana za djecu

Novalac 2

Novalac 2

prelazna mliječna hrana za dojenčad

6–12 mjeseci

Rehidracijska otopina

Za žene u vrijeme planiranja trudnoće te trudnice i dojilje

Novalac prenatalne kapsule

Novalac prenatalne kapsule

dodatak prehrani

planiranje trudnoće | trudnoća | dojenje