Otkrijte naše proizvode Otkrijte naše
proizvode

Mlijeko u djetetovoj prehrani

Mlijeko je jedna od najvažnijih i najpotpunijih namirnica u dječjoj prehrani, no ono o čemu treba voditi računa jest koje mlijeko, kada se daje i koliko.